TESTAMONIALS

"Arbetet med Ida har förändrat hur jag känner mig i min kropp, och i min röst. Detta har öppnat fönster till att jag kan vara mer än vad jag trodde att jag kunde vara, till en större bredd i dessa uttryck. Jag har också fått utttrycka lekfullhet och fått öva på att vara i stunden. Det i sin tur har gjort att jag kan möta andra människor på ett annat sätt. Förut var jag mer i "mitt eget huvud". Nu är jag mer i mötet." 

Kvinna 36, leg psykolog


”Det är svårt att sätta ord på vilken enorm betydelse Ida Lod har haft för mig i mitt konstnärliga arbete. Tack vare hennes starka engagemang, skicklighet och värme lyckades jag spränga många av mina barriärer och beträda mark jag inte trott var ämnad för mig. Tack vare vårt arbete tillsammans har jag idag en mycket större förmåga att skapa och gestalta utifrån rösten och den fysiska kroppen som utgångsläge. Att bibehålla lugnet i en kaotisk, utmanande och kreativ process är också något av det viktigaste jag fått med mig från att ha haft förmånen att arbeta med Ida Lod.”

Isabela Duerte Nilsson, skådespelare


"I det trygga rum du skapade åt oss med din värme och kärleksfulla närvaro, vågade jag visa för mig själv att jag är modigare och mer kapabel än vad jag trodde. Att jag visst kan improvisera, och låta min kropp styra istället för huvudet. Att rösten i sig kan vara en portal till både inre lugn och styrka! Och inte minst, till att komma närmare varandra. Genom den här kursen har jag fått nyckeln till ytterligare ett rum inom mig själv, och jag känner mig större idag än vad jag gjorde för sex veckor sen. Vilken gåva! Jag ser nu så mycket fram emot att fortsätta utforska min röst, och låta den vara en del av min läkning, avslappning och njutning i framtiden." 

Olivia Jeppson, 26, läkarstudent


”Jag upplevde Idas kurs som en vacker och meditativ process i vilken jag fick vara högst närvarande, nyfiken och utforskande gentemot min röst och min själ. Under kursen tilläts jag finna djupet i min urröst och den tidigare outforskade kraften som finns i rösten. I efterhand har jag fortsatt utöva de övningar Ida introducerade under kursen, och dessa har fungerat som en portal för att igen kunna connecta med min röst, min själ och min kärna."

Amanda Bangstad


"Min ingång var att jag ville lära mig att sjunga bättre och använda min röst mer, men det här gav mig någonting helt annat, något mer djupgående som har ändrat min syn på och mitt förhållande till min egen röst på ett grundläggande sätt: Förut var det som om jag stod jag bredvid min röst. Jag såg den som något som skulle låta ”bra” och ”rätt”. Med Idas hjälp har jag upptäckt att rösten har ett egenvärde som inte handlar om att prestera eller behaga. Jag upplever den nu som en kraft som verkar genom mig och som kan hjälpa mig att uttrycka det jag behöver uttrycka och att den kan vara både förlösande och vägledande. Det är som om jag har omfamnat min röst och ser att den är en integrerad del av mig, en del av min livskraft."

Anna von Bothmer


”Under kursen fick jag fick hjälp att lyssna på min egen, inre röst och bejaka den. Ida har en begåvning att lyssna in, som är så välgörande. Hon har också en tydlighet, en gränsdragning som hjälper mig som deltagare att vila och känna mig hållen. Deltagarnas inre rum blev tydliga och vi möttes där.”

Kursdeltagare


”Att släppa ut sin egen röst ger så mycket kraft och glädje- oavsett hur det låter enligt traditionella värden. Ida är en superfin lärare. Ödmjuk, varm, inkännande och möter alla där de är.”

Kursdeltagare


”Jag fick tänja på mina egna uppsatta gränser och utvecklas inte bara i relation till sången utan även till mig själv. Ett helt annat lugn har infunnit sig.”

Kursdeltagare


"Jag har improviserat mycket förut men det var första gången jag fick ihop röst och kropp och knoppen så bra. Att jobba med röst är ett underbart sätt att komma ur knoppen och in i kroppen."

Kursdeltagare


Ida has been a fantastic contributor to our international executive management leadership programs. With a high level of integrity, passion for her work and compassion for the participants  she gently guides the participants out of their comfort zone and broadens their perspectives. Using thought provoking and challenging exercises she filters out the noise, instills stillness and manages to get you to focus on what truly matters.”

Ruben Brunsveld, Sr. Advisor at Enact Sustainable Strategies


Ida vägleder gruppen på ett proffsigt sätt och får verkligen fram människors kreativa förmåga. Genom utbildningen fick jag lära mig om att bli närvarande i nuet och våga släppa taget. Detta har gett mig bättre självkänsla. En helt fantastisk utbildning som jag varmt kan rekommendera."

Iréne Netteus, marknadsförare


"Övningarna och mötena var mycket givande för mig. De gav en bättre insikt till vilka utmaningar jag har när jag talar inför en grupp och hur jag kan hantera dessa utmaningar. Det främsta jag tar med mig från kursen är förnyad kunskap om mig själv som inte bara kommer hjälpa mig att bli en bättre talare, men förhoppningsvis en också en bättre person."

Emil Alégroth, Doktorand vid Chalmers Tekniska Högskola


"Idas närvaro och professionalitet har hjälpt mig att finna min egen röst på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Detta har gjort mig tryggare, lugnare och mer lekfull både i mitt förhållningssätt till sång och i användandet av min röst i andra sammanhang".

Lars Eliasson, personalvetare