Röst- 0ch sångkurser med fokus på kreativitet och välbefinnande

INDIVIDUELLA SESSIONER

CREATIVE VOICE- individuella sessioner


Oavsett tidigare erfarenhet får du här möjlighet att djupdyka och följa din inre kompass och längtan.


Kanske handlar det om att återerövra din sångröst? Kanske du vill bli tryggare och säkrare när du pratar inför andra människor? Kanske vill du ha stöd i en kreativ eller konstnärlig process? Kanske är du helt enkelt nyfiken på att utforska, fördjupa och stärka relationen till din egen röst? Vi lyssnar in tillsammans och hittar en väg som passar dig!

Creative Voice- sessionerna handlar om att etablera ett bejakande, icke-dömande förhållningsätt till processen.


Istället för att döma ut vissa delar av våra röster eller oss själva så bjuder vi in allt att vara med i en undersökning av varje persons eget unika, kreativa och konstnärliga uttryck.


Du får med dig konkreta verktyg och erfarenheter som är både stärkande och läkande. Du får möjlighet att praktisera och träna på det du längtar efter att erövra.


Vi arbetar med följande byggstenar:


  • andning, kroppsmedvetenhet och medveten närvaro
  • stärkande röst- och sångövningar
  • improvisation i röst och rörelse
  • inre bilder och visualiseringar
  • personliga tolkningar av texter eller sånger
  • reflektion


Du kan välja att boka en session à 75 min (900 kr) eller ett paket på fyra sessioner à 75 minuter (3200 kr). Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt telefonsamtal för att stämma av och hitta ett passande upplägg. Sessionerna hålls på Hökis HOPE, Sjöskumsvägen 21 i Hökarängen.

OBS: Priserna kommer att höjas fr om 1 juli 2023. 

"Hos Ida har jag funnit en plats och ett rum där jag har fått upptäcka och uttrycka mig själv på ett nytt sätt. Tillsammans har vi skapat en inspirerande och fullkomligt trygg miljö. Stunderna däri har jordat mig och fått mig att växa, dels i mitt eget skapande och dels som människa. Jag har funnit en styrka och en tilltro inuti mig själv, som jag tidigare har anat men aldrig riktigt kunnat greppa."

Tora Mollskoga


"Arbetet med Ida har förändrat hur jag känner mig i min kropp, och i min röst. Detta har öppnat fönster till att jag kan vara mer än vad jag trodde att jag kunde vara, till en större bredd i dessa uttryck. Jag har också fått utttrycka lekfullhet och fått öva på att vara i stunden. Det i sin tur har gjort att jag kan möta andra människor på ett annat sätt. Förut var jag mer i "mitt eget huvud". Nu är jag mer i mötet."

Kvinna 36, leg psykolog


"Idas närvaro och professionalitet har hjälpt mig att finna min egen röst på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Detta har gjort mig tryggare, lugnare och mer lekfull både i mitt förhållningssätt till sång och i användandet av min röst i andra sammanhang".

Lars Eliasson, personalvetare


Läs fler testimonials här