Röst- 0ch sångkurser med fokus på kreativitet och välbefinnande

OM IDA LOD:

Som kreativ röstcoach, holistisk röstterapeut och kursledare i verksamheten Creative Voice erbjuder jag kurser, workshops och individuella sessioner.


Jag startade företaget 2010 och har sedan dess arbetat med privatpersoner, företag, institutioner och organisationer.


Sedan 2002 har jag även haft anställningar som rytmik- sång- och musiklärare på bland annat kulturskolor, särskolor, förskolor och gymnasium. Jag har också jobbat kontinuerligt med musik, scenkonst och performance. Sedan hösten 2022 arbetar jag fulltid med mitt eget företag. Läs mer om konstprojekten på www.idalod.com


UTBILDNING:

Jag är utbildad på Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet. Först en 4-årig Kandidat i Rytmikpedagogik* med inriktning sång och några år därefter gick jag en konstnärlig Master i Musikalisk Gestaltning med inriktning improvisation och performance. 2022-23 utbildade jag mig inom Holistic Voice Therapy på British Academy of Sound Therapy i England.


Utöver det har jag regelbundet fortbildat sig inom olika former av  ”embodied voicework”, framförallt med olika lärare från Roy Hart Theatre. Jag har även gått ledarskapskurser med fokus på medskapande.


* rytmikpedagogik är en metod som handlar om att undervisa musik genom kroppen och med ett helhetsperspektiv på människan. 

METODIKEN:

Metodiken jag arbetar med har vuxit fram både genom de utbildningar jag gått och genom eget metodiskt och pedagogiskt utforskande. 


I korthet kan metodiken beskrivas som somatisk, processfokuserad och med ett helhetsperspektiv på människan. Jag guidar olika övningar och med utgångspunkt i kroppen lyssnar vi in alla våra delar; kroppen, intellektet, emotionerna och det själsliga. Allt hänger ihop.


Genom ett bejakande, icke-dömande förhållningssätt aktiveras därefter rösten. På så vis kan vi bjuda in till ett kreativit skapande som går bortom tanken och som är kopplad till en större intelligens...det där som kan vara svårt att sätta ord på och där det känns som mest levande.


Grundförutsättningen är att skapa trygghet i rummet och med människorna som befinner sig där. Utöver de olika övningarna är därför reflektion och integrering av upplevelserna viktiga pusselbitar.

  MIN HISTORIA

  Det var för att jag själv var så rädd och blockerad som jag var tvungen att gå till botten med frågan om hur det hade kunnat bli så… Jag hade en så stor längtan efter att hitta ett eget konstnärskap, men också djupa tvivel och starka rädslor… som om det där med att bli tagen på allvar som konstnär var för andra, men inte för mig…


  Jag har lyft på många stenar och gått igenom otaliga processer för att kunna stå med båda fötterna på jorden och göra det jag älskar. Det har handlat om att våga vandra i mellanrummen, i ovissheten, i ensamheten och i rädslan.


  Det var när jag på riktigt förstod att jag inte skulle ”bli färdig” eller ”komma över mina rädslor” innan jag kunde börja skapa, som något förändrades. När jag på riktigt förstod att det var i nuet, i skarvarna, i rädslorna, som min egen röst och mitt eget konstnärskap fanns…och att det är genom att på riktigt bejaka hela min mänsklighet,med alla skavanker, här och nu, som blockeringarna har möjlighet att släppa och jag kan känna mig fri i mitt uttryck.


  Detta är inte lätt. Det går inte att förändra över en natt, i alla fall inte om hela livet har handlat om att prestera och vara duktig och stark. För mig blev denna insikt en början på en resa som jag är övertygad om att jag kommer att fortsätta med resten av livet. Hur kan jag navigera, skapa och uttrycka mig utifrån det som känns som mest levande ögonblick för ögonblick?


  Jag skrev min Masteruppsats 2009 kring detta tema. Den fick heta ”I sökandet efter en egen röst- om rädsla, mod och konstnärskap”. Några år efter det fick jag möjligheten att göra ett TEDx-talk på samma tema. Efterhand skapade jag alltmer egen musik och scenkonst 


  Jag har undervisat barn och vuxna i över 20 år, men det är först sedan jag skapade Creative Voice som jag på riktigt hittat hem. I den typen av undervisning är det inte någon skillnad på ”pedagog” och ”konstnär” och inte heller på orden ”konst” och ”liv”. Det är just där jag vill vara. Jag tänker ofta på Joseph Beuys citat ”Varje människa en konstnär”.


  Creative Voice skapades utifrån att jag märkte att det fanns många fler som jag, som längtade efter att komma närmre sin egen röst och sitt eget kreativa uttryck bortom prestation, stress, skam och rädsla. Min passion är att guida människor dit och samtidigt fortsätta att själv vandra den vägen.

  / Ida januari 2021